Hem » Hjärnan och nervsystemet » ”Var inte rädd för att vara annorlunda, var rädd för att vara likadan som alla andra”
Funktionsvariation

”Var inte rädd för att vara annorlunda, var rädd för att vara likadan som alla andra”

Georgios Karpathakis ADHD
Georgios Karpathakis ADHD
Georgios Karpathakis, VD och grundare av Underbara ADHD. Foto: Dennis Boij

Georgios Karpathakis Jaenson har hela sitt liv känt sig annorlunda. Länge levde han ett väldigt destruktivt liv som inbegrep både alkohol, droger och flera försök till självmord. Men en ADHD-diagnos fick honom att ändra riktning och börja leva sitt liv till fullo.

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär att man har stora och varaktiga svårigheter att klara sig i vardagen. Det är helt enkelt ett annat sätt att fungera jämfört med den så kallade normen.

– Mycket kan ha gått snett i ens liv innan man har påbörjat en ADHD utredning och fått en diagnos, förklarar Georgios Karpathakis Jaenson, grundare av Underbara ADHD.

Georgios var redan som barn hyperaktiv och intensiv. I första klass fick han sin lärare att lämna klassrummet gråtandes. Han hade svårt att sitta still, räcka upp handen, vänta på sin tur, inte skrika rakt ut.

– Jag visste att jag gjorde fel, men förstod inte varför. Det skapade en inre konflikt där jag till slut inte hade någon självkänsla. Som 13-åring började jag bruka stora mängder alkohol och narkotika och gjorde dåliga val i livet. Jag hamnade i en identitetskris och försökte ta mitt liv flera gånger. Med facit i hand inser jag att det var ett rop på hjälp. Som 24-åring fick jag en akut remiss till vuxenpsykiatrin där jag påbörjade min andra ADHD-utredning. Sex månader senare fick jag min diagnos.

Två sidor av ADHD

Det är tufft att leva med ADHD. Många har intrycksallergi; de ser, hör och känner alla dofter runtomkring en, hela tiden varje dag. De kan inte sålla bland alla intryck och i slutet av dagen är de oerhört trötta.

– För andra människor kan det vara svårt att förstå att det kan vara utmattande att vara en hel dag i skolan eller på jobbet. 

Det är antingen fullt ut eller inte alls.

En annan sida av ADHD är hyperaktivitet, vilket betyder att man inte kan göra saker och ting lagom mycket. Det är antingen fullt ut eller inte alls. Att reglera sin aktivitetsnivå är en daglig kamp för många. För vissa kan den vara väldigt påtaglig inombords i form av en konstant rastlöshet.

– Det kan vara fantastiskt att vara spontan och impulsiv, men det kan också försätta en i komplicerade situationer med till exempel en kraschad privatekonomi som följd. Många gånger kan man säga saker utan att tänka efter först, med konsekvensen att man sårar människor runtomkring en. 

Man tenderar att få starka och svårkontrollerade känsloreaktioner. För omgivningen kan det vara svårt att förstå hur någon kan bli så arg på en millisekund över en bagatell för att någon sekund senare vara glad igen. 

Inte bara svårigheter

ADHD innebär många gånger stora koncentrationssvårigheter, men även förmågan att hyperfokusera. Det innebär att man kan hamna i ett ”flow”, där inget kan störa ens fokus, när man håller på med något som är roligt och intressant.

– Det är en exceptionell egenskap. Många med ADHD är även innovativa, nyfikna, kreativa och av naturen lösningsorienterade. Vi ser inga problem, bara lösningar, vilket i dagens samhälle kan vara en stor tillgång. 

Viktigt med tidiga insatser

Att gå runt med en outredd ADHD kan få stora konsekvenser. Många känner sig missförstådda och annorlunda. De vet inte varför de inte kan göra det som förväntas av dem, varför de reagerar som de gör eller hur de ska hantera de dagliga utmaningarna.

– Med en diagnos får man både vetskap och förståelse. Vilka är mina sårbara sidor, vilka är mina starka sidor? Man kan få hjälp att hantera det som är svårt och maximera det som är bra.

Det kan också leda till socialt utanförskap.

Outredd ADHD kan inte bara få ens självkänsla och självförtroende att försvinna, det kan också leda till socialt utanförskap. Man kan dels uppfattas som avvikande eller annorlunda och dels förstöra viktiga och nära relationer. 

– Forskning visar att ADHD i sig är en betydande riskfaktor att någon gång i livet utveckla ett beroende av nikotin, alkohol eller narkotika – vilket ofta handlar om missbruk av karaktären självmedicinering – och hamna i kriminalitet. Med andra ord kan man göra enorma samhällsvinster genom att tidigt uppmärksamma och erbjuda insatser till barn i behov. 

En annan sida av myntet

Ett år efter det att Georgios fick sin diagnos såg han en film om hur det är att leva med ADHD. Det var först då han insåg att han inte är ensam och hur lite kunskap allmänheten har om funktionsnedsättningen. Då skapade han bloggen Underbara ADHD för att öka kunskapen och minska fördomarna om diagnosen. Idag har det även utvecklats till Sveriges största ADHD-community.

– Jag började föreläsa om mina egna erfarenheter och startade bloggen Underbara ADHD för att öka kunskapen och få människor att förstå att allt är inte nattsvart. Livet tar inte slut i och med en diagnos, den kan bli startskottet på ett nytt. Det kan ta en positiv vändning, även om resan dit inte är enkel. Var inte rädd för att vara annorlunda, var rädd för att vara likadan som alla andra!

Vad är Underbara ADHD?

Underbara ADHD är ett företag som via föreläsningar, informationsspridning och opinionsbildning vill öka kunskapen om ADHD. De har även utvecklat ADHD-lådan, en världsunik digital upplevelse som gör det möjligt att ta del av några minuter och vardagssituationer ur ett ADHD-perspektiv. 

Nästa artikel
Hem » Hjärnan och nervsystemet » ”Var inte rädd för att vara annorlunda, var rädd för att vara likadan som alla andra”
Sponsrad

”Alla individer ska få en möjlighet att fungera i vardagen”

avatar

Liselotte Almén Malmqvist

Vd på JATC Omsorg

Foto: Privat

Holistisk hälsa och friskvård där man utgår från det lilla. Man låter människor växa utifrån sina egna förutsättningar och kvalifikationer; en viktig del vid inkludering av dem med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

– De som avviker från normen hamnar lättare i utanförskap. Att acceptera sin livssituation och förvandla svårigheter till möjligheter är en av nycklarna till ett gladare och bättre liv. Det menar Liselotte Almén Malmqvist, vd på JATC som är ett vård- och omsorgsföretag som arbetar för individer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, psykosociala svårigheter och beteendestörningar.

Kommunikation på rätt nivå

För de med ovanstående diagnoser är det ofta svårt att interagera med andra. Att kommunicera på individens nivå och ge dem rätt verktyg att klara sin egen vardag är en av grunderna. Så att de kan bygga en fungerande livssituation.

När vi samtalar, så arbetar vi utifrån att hitta individens styrkor och förmågor för att inge hopp, inspiration och livsglädje. Många har en föreställning att de inte klarar olika saker fast de egentligen bara saknar medvetenhet, kunskap och rätt verktyg för specifik livssituation.

Holistisk hälsa som helhet

Liselotte Almén Malmqvist tror på en holistisk humanistisk arbetsterapeutisk värdegrund med forskningsbaserade metoder. Dessa innefattar tydliggörande pedagogik, arbetsterapeutiska, kognitiva och coachande verktyg.

– Det innebär att vi kan erbjuda kunskap och strategier för att hitta nya möjligheter till att lösa olika situationer som uppstår i vardagen.

Arbete, bostad och fritid

Genom att erbjuda ett tryggt holistiskt helhetskoncept som består av arbete, boende och fritid kan man skapa en meningsfull vardag utifrån var och ens förutsättningar.

– Det är viktigt att se till helheten och att arbeta upp ett socialt nätverk, hälsa, friskvård, arbete och fritidsaktiviteter. Företagets vision är, som en förebild skapar vi framtidens omsorg, det bästa för individ och samhälle. År 2018 hade vi nio deltagare som vi lotsade vidare till eget boende utan stöd med lönesanställning på den öppna arbetsmarknaden, avslutar Liselotte Almén Malmqvist.

Nästa artikel