Hem » Hjärnan och nervsystemet » Rädda den neurologiska öppenvården – dags att förändra vårdvalet
Neurologiska sjukdomar

Rädda den neurologiska öppenvården – dags att förändra vårdvalet

Foto: Pexels

Det var för sex år sedan som Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting, nuvarande Region Stockholm, beslutade att införa vårdval för specialiserad neurologi i öppenvård. Driftstarten var den 1 april 2014.

När beslutet om vårdval fattades fanns ett etablerat vårdutbud inom specialiserad neurologi i öppenvård, bland annat vid Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus. Dessutom fanns elva neurologmottagningar utanför akutsjukhusen.

Knappt hälften kan hanteras

Vid den här tiden genomfördes årligen cirka 100 000 besök i öppenvårdsneurologi i länet, varav cirka 65 procent inom akutsjukhus och 35 procent hos neurologmottagningarna utanför akutsjukhusen. Bakgrunden till vårdvalet var att vässa tillgängligheten och öka besöken utanför akutsjukhusen.

Men sedan vårdvalet infördes har det skett en rad förändringar, exempelvis har ersättningsnivåerna sänkts med 5 procent och de nya, lägre, ersättningarna har gällt sedan den 1 juni 2015.

Och nu ska vårdvalet förändras igen. Under en treårsperiod avser Region Stockholm att genomföra en överföring av specialiserad neurologisk öppenvård från Karolinska Universitetssjukhuset till vårdgivare utanför akutsjukhusen. Det handlar om cirka 24 000 öppenvårdskontakter, varav knappt hälften kan väntas hanteras av vårdvalsvårdgivarna.

Snart bara fyra inom vårdvalet

Det är en massiv förändring med tanke på att det under 2016 utfördes cirka 24 500 vårdkontakter inom vårdvalet. Region Stockholm vill alltså skapa en volymökning på cirka 45 procent.

Idag finns fem godkända vårdgivare inom vårdvalet. Snart är de endast fyra eftersom Farsta Neurologi stänger den 31 augusti då verksamheten inte går runt ekonomiskt. Eftersom vårdvalet är utformat på ett sätt som gör det svårt att driva verksamhet med ekonomi i balans är det osannolikt att det tillkommer en ny vårdgivare.

Situationen är oroväckande

Situationen kring hanteringen av volymerna som ska överföras från akutsjukhusen samt de volymer som ska överföras från Farsta Neurologi är djupt bekymmersam, bland annat eftersom alla verksamheter inom vårdvalet har väntetider för nybesök på mer än sex månader.

För att behålla och öka tillgängligheten – och inte minst svara upp mot de aviserade nya besöksvolymerna – samt skapa motivation att driva specialiserad neurologi inom vårdvalet måste Region Stockholm kraftigt öka ersättningsnivåerna inom vårdvalet samt införa ersättning för fler typer av sjuksköterskebesök, exempelvis uppföljning av patienter med epilepsi eller Parkinson.

En sådan förändring skulle kunna attrahera nya vårdgivare att etablera verksamhet i regionen samt förhindra att fler verksamheter avvecklas.

Skriven av:

Cecilia Adelöw, neurolog och verksamhetsansvarig, Vällingby Neuro, Praktikertjänst

Tor Ansved, neurolog och verksamhetsansvarig, Neurology Clinic Stockholm

Marinette Hansson, regionansvarig Hälso- och sjukvård, Praktikertjänst AB

Nästa artikel