Home » Hjärna och nerv » Planerar du att starta familj, men har MS?
Hjärna och nerv

Planerar du att starta familj, men har MS?

Den neurologiska sjukdomen MS drabbar ofta personer redan i 30-årsåldern, en tid då många planerar för familjebildning.

Dock finns mycket lite information om hur MS och de bromsmediciner som finns idag påverkar kvinnor och foster under en graviditet. För att hjälpa de kvinnor med MS som behöver svar på frågor om man kan, eller får, bli gravid och hur sjukdomen påverkar en graviditetsprocess behövs betydligt mer forskning och publicerade vetenskapliga resultat.

En som tagit sig an den utmaningen är Katharina Fink, neurolog och biträdande överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, som fokuserar sin forskning och kliniska verksamhet på det.

– På Karolinska fokuseras forskningen nu på två områden: dels hur pågående bromsmedicinering påverkar foster vid en oplanerad graviditet och dels om MS-drabbade kvinnor blir gravida lika ofta som andra.

Forskning på registerdata

Vid planerade graviditeter pauseras oftast medicineringen i förväg då man inte vet tillräckligt mycket om hur bromsmedicinerna påverkar en graviditet. Men att avbryta medicineringen under en period utsätter kvinnan för risk för att sjukdomen reaktiveras, därför vill man gärna förstå mer om bromsmedicinernas påverkan för att om möjligt kunna fortsätta medicineringen under hela graviditeten.

– Då alla graviditeter inte är planerade har vi kunnat samla in registerdata från sådana för analyser. Det vi preliminärt har kunnat se är att i alla fall den vanligaste bromsmedicinen inte har påverkat fostrets utveckling, men det krävs mer forskning för att kunna ge definitiva besked.

Graviditetstest
Påverkar medicineringen av MS verkligen ett foster? Svaret är avgörande, och forskningen måste nå ett svar snarast möjligt. Foto: Unsplash

Färre graviditeter bland drabbade

Det andra området de undersöker är om kvinnor med MS blir gravida lika ofta som andra kvinnor, och där har de kunnat konstatera att de inte blir det.

– Men ännu vet vi inte orsakerna. Det kan handla om en påverkad fertilitet, då MS är en autoimmun sjukdom. Men det kan även handla om aktiva val hos kvinnan att inte bli gravid. Även där behöver vi mer tid för forskning innan vi vet orsakerna.

Det de dock har kunnat konstatera är att kvinnor med MS betydligt mer sällan än andra får fler än två barn, det är en tydlig trend.

Next article