Home » Hjärna och nerv » MS på dina villkor – en plats som sätter människan i fokus
Hjärnan- och nervsystemet

MS på dina villkor – en plats som sätter människan i fokus

MS Merck Kvinna
MS Merck Kvinna
avatar

Joachim C Alexandersson

Market Access Manager på Merck

Foto: Merck

MS kan vara livsomvälvande. Därför lanserar Merck mspådinavillkor.se för att sätta livets frågor i fokus för de som lever med sjukdomen.

Det finns mycket i livet som kan kännas komplicerat i livets alla skeenden. Ni vet frågor som rör kärlek, vänner, att skaffa barn eller att inte skaffa barn, att gifta sig, leva ensam, göra karriär, tänka framtid, ja allt det där. För den som fått besked om en kronisk sjukdom, eller vars anhörig fått samma besked, kan samma frågor te sig än mer komplicerade. Kan jag, vågar jag, ska jag? Och hur gör jag? Och vem ska jag ens fråga om svar?

Många frågor om livet

Idag lever omkring 20 000 personer med MS i Sverige och varje år insjuknar cirka 1000 personer. De flesta är mellan 20 och 40 år när de får sin diagnos. Bland de drabbade är ungefär dubbelt så många kvinnor som män. MS står för Multipel skleros och är en kronisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. Det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Vid MS uppfattar immunförsvaret felaktigt den egna nervvävnaden som främmande för kroppen och går till attack. Symptomen kan dock variera stort och uppstå i skov eller mer löpande.

Till skillnad från för bara 20 år sedan finns idag mycket effektiva behandlingar som gör det möjligt för fler att leva ett bra liv trots, eller på grund av, sin sjukdom. Det lämnar också större plats för frågor som rör just, ja, livet.

För någon som blir sjuk uppstår såklart en mängd frågor som rör just MS som sjukdom. Men lika många frågor handlar ju snarare om livet; man har ju ofta en bild över hur man tror sig vilja leva det. Sen helt plötsligt har man en sjukdom att ta hänsyn till, säger Joachim C Alexandersson, Market Access Manager, på läkemedelsbolaget Merck och fortsätter:

– Idag finns många källor till kunskap om MS; förutom sjukvårdens egen upplysning går det att googla sig till hårda fakta om allt ifrån symptom till sjukdomsförlopp och behandling. Däremot finns det få ställen att söka kunskap och resonemang som rör de mer filosofiska frågorna om livet.

Helhetsperspektiv på människan

Det var med bakgrund i detta som Merck startade initiativet MS på dina villkor – mspadinavillkor.se. Merck har 350 år av expertis hur människokroppen fungerar och en målmedveten strävan att hitta lösningar som kan få människor att må bättre. I detta arbete är läkemedelsbehandlingen en del; genom sina läkemedel blir Merck en del i många människors vardag. För de som lever med kroniska sjukdomar som MS är det dock viktigt att inte låta sjukdomen få ta större plats än nödvändigt. Merck ser att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och med MS på dina villkor vill de lyfta just de frågor som är viktiga för människor överlag, och som inte handlar om sjukdomen i sig.

– Alla tjänar på att ta bort stigmatiseringen kring MS; ökad kunskap är viktig för såväl den som har MS som anhöriga och allmänheten i stort. På MS på dina villkor berör vi frågor som är viktiga för någon som drabbats av MS, vilka i grunden inte skiljer sig nämnvärt från de hos friska personer.

mspadinavillkor.se har Merck därför samlat texter, råd och resonemang kring viktiga frågor som sex, träning, kärlek, karriär och barn. Texterna handlar inte om sjukdomssymptom och behandlingar. De behandlar mer att det är okej att gå hem från en kompiskväll om man känner sig trött. Och hur man ska tänka kring det här med träning? Vågar och ska man skaffa barn? Hur ska man tackla relationer? Går det ens att satsa på en karriär? Svaren beror ju på vem man är som person och de mål och drömmar man har som människa. Men också på hur ofta sjukdomssymptomen uppstår och hur allvarliga de är.

Så kan MS påverka livet

– Det vi vill göra med MS på dina villkor är att öppna upp för dialog. Öka förståelsen för hur MS kan påverka livet. Men också hur det faktiskt inte behöver påverka: vissa orkar absolut träna, bli kära och skaffa barn, även med MS. Dock handlar det om att hantera det på dina villkor, säger Joachim C Alexandersson.  

Texterna har sammanställts med hjälp av Mercks egna erfarenheter samt i samarbete med sjukvårdspersonal och patientorganisationer. MS på dina villkor tar redan idag upp några av de viktigaste frågorna som MS-berörda brottas med. Med tiden kommer sajten att utvecklas med ännu fler infallsvinklar.

– Vi vill skapa en plats som sätter människan och vardagen, inte sjukdomen, i centrum. Oavsett sjukdom ska den inte behöva definiera människan, sjukdomen ska snarare räknas som en del av många andra faktorer i livet, säger Joachim C Alexandersson.

Om Merck

Merck är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. De har sedan tidigare lanserat Vadärms.se, Gravidochms.se samt gett ut barnboken My-Elins mamma som förklarar för barn vad MS är.

Next article