Hem » Hälsa » Viktigt att behandla sömnapné i tid
Luft och lungor

Viktigt att behandla sömnapné i tid

Kvinna som sover med kudden över huvudet.
Kvinna som sover med kudden över huvudet.
Foto: Getty

Sömnapné, att få andningsuppehåll medan man sover, är vanligare än man kan tro. Den som drabbats av sömnapnésymptom bör kontakta sjukvården. Obehandlad sömnapné leder inte bara till en försämrad livskvalitet, det kan också ge ökad dagtrötthet. Dessutom kan risken för hjärt- och kärlsjukdomar öka.

En person med sömnapnésyndrom vaknar ofta många gånger varje natt, vilket förstås ger stora störningar i kroppens naturliga sömnrytm. Andningsuppehållen leder även till ökad utsöndring av stresshormon, vilket utsätter hjärt- och kärlsystemet för stora påfrestningar

Trötthet, sömnighet, morgonhuvudvärk och koncentrationssvårigheter är vanliga symtom på sömnapnésjukdom. Obehandlad sömnapné ökar risken för utveckling av högt blodtryck, förmaksflimmer, hjärtsvikt, stroke och diabetes. Sömnapné som inte behandlas kan också påverka en individs livslängd.

Varierande behandlingsvillkor

− Högljudd snarkning, att man vaknar med huvudvärk och känner sig väldigt trött på dagarna kan tyda på att man har drabbats av sömnapné. Många patienter vittnar också om att de känner sig trögtänkta, dagtidströtta och att de kan behöva gå upp och kissa på natten, säger Yvonne Asp Jonzon, tandläkare på Praktikertjänst Kungsgatan i Skövde. Hon möter många patienter med sömnapné och har även ett nära samarbete med sjukvårdspersonal via landstingets sömnmottagning.

Behandlingsersättningen till tandläkare varierar mycket mellan olika regioner och landsting när det gäller patienter med sömnapné. I vissa landsting får patienterna tillgång till en snabb och relativt generös behandling med återbesök. I andra landsting är man inte lika frikostig.

Behandlas av tandläkare

Patienter med sömnapné remitteras ofta till en sömnmottagning från sin vårdcentral eller via företagshälsovården. Där får patienten låna en maskin som de får koppla upp sig till under en natt. Maskinen registrerar bland annat antalet andningsuppehåll. Resultatet analyseras av läkare som också erbjuder rätt behandling. Om behandlingen blir antiapnéskena hänvisas patienten till en tandläkare. Det är därför viktigt med ett nära samarbete mellan sjukvården och tandvården så dessa patienter får tillgång till rätt hjälp och behandling. Sömnapné behandlas i allmänhet antingen med en antiapnéskena eller med en CPAP-mask, en slags andningsmask som används på natten. Sömnapné kan även behandlas kirurgiskt, men det är relativt ovanligt.

− Om sömnapnén orsakats av övervikt så kan den försvinna om personen går ner i vikt, men om den orsakats av andra faktorer, exempelvis anatomin i gommen och svalget, så får man ofta behandlas för sin sömnapné resten av livet, säger Yvonne Asp Jonzon.

När hon möter sömnapnépatienter som blivit hjälpta av sin behandling är skillnaden ofta väldigt tydlig.

− De utstrålar en helt annan energi och livsglädje, jag ser direkt att de har en helt annan energi i stegen när de kommer in på mottagningen. Det är verkligen roligt att behandlingen kan ha en sådan effekt på patientens livskvalitet, säger Yvonne Asp Jonzon.


Nästa artikel