Hem » Hälsa » Medicinteknik avgörande för bra vård och omsorg
Diabetes

Medicinteknik avgörande för bra vård och omsorg

Dagligen kommer patienter, brukare och vårdpersonal i kontakt med medicinteknik när man diagnosticerar, behandlar och lindrar olika sjukdomstillstånd. Medicintekniken kan också kompensera för en skada eller ett funktionshinder. För patienten kan den bidra till en säkrare och effektivare vård, ett snabbare tillfrisknande och en förbättrad livskvalité.

Medicinteknik är ett brett område som omfattar tekniska produkter och lösningar riktade främst till vård och omsorg, patienter och brukare. Här ligger Sverige i framkant. Det innovativa klimatet har gjort att Sverige kan stoltsera med många framstående medicintekniska företag och patent. Pacemakern, rullatorn, permobilen och kuvösen är bara några exempel på tekniska lösningar som svenska uppfinnare och innovatörer har arbetat fram.

– Att Sverige är så framstående inom området beror till stor del på en tradition med ett bra samarbete mellan sjukhus, forskare och företag, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd på Swedish Medtech som är branschorganisationen för medicinteknik.

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt

Medicintekniska produkter och lösningar spelar en central roll när man ska ställa en diagnos eller behandla ett sjukdomstillstånd. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. För till exempel diabetiker har det blivit avsevärt mycket lättare att hålla koll på hälsotillståndet de senaste åren. Här har år av forskning och utveckling gett goda resultat. Nya förfinade metoder att mäta blodsockret är några av framstegen. Men det finns fler.

Självjusterande insulinpump

– Det senaste är en självjusterande insulinpump. Pumpen är kopplad till sensorer som mäter blodsockret. Pumpen justerar sedan mängden insulin utifrån mätningarna, vilket gör det lättare för patienten att hantera sin sjukdom.

Idag finns det också medicintekniska produkter som sammanställer hälsodata och kan ge råd och påminna om hälsofrämjande åtgärder direkt till patienten.

Tryggare patienter och effektivare vård

– Det innebär att patienten får ökad kunskap om sin diagnos och om behandlingen. Patienten blir tryggare och behandlingen blir också mer effektiv när man vet vad man behöver göra. Dessutom är sannolikheten mycket större att man följer råden när man får dem direkt. Det blir bättre följsamhet till den behandlingsplan som finns. Behandlingen blir effektivare och patienten mår bättre, säger Anna Lefevre Skjöldebrand och tillägger:

– Tekniken är också viktig för att kunna ställa en diagnos i ett tidigt skede och påbörja en behandling. Det ökar chanserna till snabbare tillfrisknande och ett längre liv.

Patienten bestämmer själv

Anna Lefevre Skjöldebrand understryker att det aldrig får bli ett krav på patienten att använda sig av tekniken. Det måste vara upp till varje enskild individ att själv bestämma.

Sverige står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning. Det innebär att vårdbehovet med största sannolikhet kommer att öka.

– Här kan medicintekniken skapa möjligheter för att möta framtidens behov. Vården kan få förutsättningar att skapa effektivare vårdkedjor och få tillgång till avancerade beslutsstöd. Det kan i sin tur ge vårdpersonalen mer tid till att utföra vård och omsorg och att möta patienten, säger Anna Lefevre Skjöldebrand.

Anna Lefevre Skjöldebrand, vd på Swedish Medtech som är branschorganisationen för medicinteknik.


Nästa artikel