Hem » Hälsa » Kan man hitta nya diabetesbehandlingar utan insulin?
Diabetes

Kan man hitta nya diabetesbehandlingar utan insulin?

Risken för att någon gång under livstiden utveckla typ 2-diabetes är högre än 30 procent. Därför är det oerhört viktigt att hitta nya sätt som stimulerar sockerupptag i vävnader och minskar nivån av sockret i blodet.

Diabetes är en av vår tids största epidemier med över 440 miljoner drabbade människor världen över, med typ 2 diabetes som den vanligaste formen. Trots att typ 2-diabetes är en mycket allvarlig sjukdom så finns det ännu ingen definitiv behandling eller bot.

– Den egna insulinsignaleringen är trasig hos en typ 2 diabetiker och att fortsätta stimulera den fungerar inte. Det får inte rätt effekt. Vi vill hitta en ny behandlingsform eller botemedel för att minska sockerhalten i blodet, förklarar Tore Bengtsson, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, Stockholms universitet.

Fett som en intern förbränningsugn

Det är normalt sett viktigt för diabetiker att förbränna energi, exempelvis genom att träna. Men det finns många som inte klarar av det. Finns det något annat sätt att öka förbränningen på?

Tore Bengtsson har tillsammans med sina kollegor upptäckt att brunt fett, en vävnad vars främsta uppgift är att förbränna fett och socker för att producera värme, kan göra detta utan insulinsignalering. Det här öppnar upp för nya möjligheter för en framtida insulinfri behandling av typ 2 diabetes.

– Fram till nu har man trott att insulin, som reglerar sockerupptag i olika organ, behövs för att starta förbränningen av socker även i brunt fett. Vad dagens forskning har visat är att det går att stimulera sockerförbränning i brunt fett utan insulin. Att få brunt fett att jobba har länge varit en dröm för många forskare. För länge sedan trodde man inte att det fanns hos vuxna människor utan enbart hos barn.

Brunt fett är som en intern ugn som förbränner fett och socker och som man kan slå på och stänga av. Om man kan hitta ett sätt att slå på den här ugnen kommer sockerhalten i blodet att gå ned även om insulinsignaleringen är dålig hos typ 2 diabetiker.

Hur mycket brunt fett man har är väldigt individuellt – det beror på vad du har för genetisk bakgrund, hur mycket kyla du har utsatts för och hur gammal du är, då det bruna fettet tenderar att minska i mängd ju äldre vi blir. En annan faktor som avgör är ditt BMI. Har du ett högt BMI kan det vara så att du har en mindre mängd brunt fett.

Tre typer av fett?

Förut så trodde man att det endast fanns två kategorier av fett, det vita fettet som lagrar energi och det bruna fettet som förbränner fett och socker för att bilda värme. Men idag finns det nya rön som visar att det även finns en tredje typ av fett, beige fett.

– Det beige fettet är ett mellanting av det vita och det bruna fettet. Vi tror att även det kan bilda värme till en viss grad. Det vore fantastiskt om man då kan bygga mer av den här typen av fett i kroppen. Det kanske är möjligt att göra, men det vet man inte ännu. Då skulle vi kunna öka mängden fett och socker som förbränns.

En framtid med fler lösningar

Tore Bengtsson ser väldigt positivt på framtiden, han tror de kommer att hitta ett säkert sätt att stimulera brunt fett för att få ner blodsockernivå i kroppen. Men frågan är vilka andra lösningar som kan komma samtidigt?

– Jag tror att framtiden har med sig flera lösningar för typ 2 diabetiker. Det kommer dock inte att ske imorgon, men det ser lovande ut på många sätt.

Det är viktigt att som diabetiker påverka sitt energiintag och sin energiförbrukning. Men också att se positivt på framtiden.

– Men vi måste alla hjälpas åt, det börjar bli väldigt bråttom. Det här är världens största epidemi och vi måste tänka på hur vi lever och vi måste stödja forskningen så att den går framåt.

Fakta om brunt fett

Brunt fett är en typ av fettvävnad vars främsta funktion i kroppen är att producera värme. Det finns hos människor, främst hos nyfödda. Brunt fett har fått sitt namn av att det ser brunt ut, på grund av att det finns rikligare med blodkärl i denna vävnad än i det vita fettet. Ny forskning från Stockholms Universitet har visat att det bruna fettet kan aktiveras till att ta upp socker och förbränna det till värme, utan att använda de proteiner som är viktiga för insulinsignaleringen. Detta öppnar upp för en framtida ny behandling av typ 2 diabetes.

Tore Bengtsson, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, Stockholms universitet.
Nästa artikel