Hem » Hälsa » Förmaksflimmer – vanligare än vi trott
Hjärta och kärl

Förmaksflimmer – vanligare än vi trott

Mårten Rosenqvist.
Mårten Rosenqvist.
Mårten Rosenqvist, senior professor vid institutionen för kliniska vetenskaper på Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus. Foto: Privat

Förmaksflimmer är ingen akut livshotande sjukdom men måste behandlas för att minska risken för allvarliga komplikationer. Idag upptäcks allt fler och behandlingarna har också blivit allt bättre.

Förmaksflimmer blir allt vanligare. Till viss del beroende på att vi blir äldre men också att fler med problem faktiskt upptäcks genom bättre undersökningsmetoder och ett ökat medvetande om förmaksflimmer. Vanligast är det hos äldre personer och man räknar idag med att 15 procent av alla över 75 år har detta problem med hjärtat. Även hos unga som tränar finns en ökad risk men här krävs mer sällan någon behandling

Mårten Rosenqvist, senior professor vid institutionen för kliniska vetenskaper på Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus, forskar kring förmaksflimmer och hur fler ska upptäckas.

– En tredjedel av de patienter vi upptäcker har förmaksflimmer har själva inte märkt av problemet. De visar inte de vanligaste symptomen men behöver ändå medicinering. Största risken med förmaksflimmer är att patienten drabbas av stroke, en risk som minskas radikalt genom behandling med blodförtunnande medicin, säger Mårten Rosenqvist.

Trots dessa goda effekter av medicinsk behandling finns det fortfarande patienter som inte får adekvat behandling. Det finns också stora regionala skillnader i landet när det gäller vilka åtgärder som vidtas. Något Mårten Rosenqvist påpekar måste förändras.

– Att drabbas av stroke är förfärligt och kan i många fall alltså undvikas. Ett annat problem är att demens är 3-4 gånger vanligare hos dem med förmaksflimmer. Även här har vi dock sett att blodförtunnare verkar minska risken för utveckling av demens, säger Mårten Rosenqvist.

Övervikt och alkohol ökar risken

Störst risk att drabbas av förmaksflimmer har personer med exempelvis övervikt, diabetes och problem med sköldkörteln men även alkohol kan trigga igång ett förmaksflimmer. De vanligaste och tydligaste symptomen är hög och oregelbunden puls, dålig ork, trötthet och andnöd. I vissa fall kan en attack vara kortvarig och i andra fall sträcka sig över timmar och dagar.

Vilka är då rekommendationerna för den som har dessa symptom?

– Ta kontakt med din vårdcentral. Ofta kan man, ganska snabbt, genom olika typer av EKG-registrering, bedöma vad som är orsaken till dina symptom. 


Nästa artikel