Hem » Diabetes » Testcard möjliggör tidig upptäckt av sjukdom
Diabetes

Testcard möjliggör tidig upptäckt av sjukdom

Foto: Unsplash
I samarbete med: VirtualLab
Foto: Unsplash
I samarbete med: VirtualLab

Diabetes är en sjukdom som orsakar flera följdsjukdomar. Det är därför viktigt att känna till varningssignalerna och att söka vård i tid. Med det digitala distanstestet Testcard går det att få en tidig upptäckt och med framtida koppling mot digitala vårdgivare från hemmet så kommer individen in i en vårdprocess tidigare.

Om fler individer får möjligheten att göra olika självtester/distanstester i hemmet så kommer vi upptäcka sjukdom tidigare. Det bidrar även till patienter som är mer kunniga kring sin sjukdom och blir då en större hjälp till vården i själva mötet. På sikt innebär digitala distanstester en avlastning för vården vilket gör att fler som har behov av behandling snabbare kan komma till rätt vårdnivå. Tidigare åtgärder innebär att fler patienter tidigt får kontroll på sin sjukdom, mindre följdsjukdom och det kräver mindre rehabilitering, vilket i förlängningen ger en bättre livskvalitet för patienten, säger Roger Mellin, en av grundarna av VirtualLab.

Roger Melin

Grundare, VirtualLab

Foto: Happify

Han ser även en vård som blir mer kostnadseffektiv, med färre och kortare sjukhusvistelser där medborgaren får bästa möjliga vård.

Det digitala vårdflödet

Med Testcard kan man tidigt upptäcka prediabetes genom ett enkelt urinprov. De flesta vet inte att de har prediabetes, eftersom det inte ger några symtom. Prediabetes är en indikation på en möjlig utveckling av typ 2-diabetes om individen inte gör några omedelbara och bestående livsstilsförändringar. Genom att påskynda en diagnos ges möjligheten för personen med högt blodsockervärde att föra en mer kvalificerad dialog med vården och att även lägga om sin kost och motion i tid. Med hjälp av enkla blodprover till exempel 1Drop kan patienter kontrollera sin sockernivå vid diabetes men också andra blodvärden som till exempel kolesterol. För patienten inne-bär det att diagnostik, monitorering och dagens laboratorium på sikt kommer flyttas mer och mer till hemmet.

Vård för alla

– Genom en digitalisering av vården kommer vi att få en mer jämlik vård som också lösgör fler resurser för de patienter som måste träffa sin läkare. I till exempel Tyskland ligger man långt framför Sverige i lagstiftningen runt digitaliseringen. Där täcks digitala vårdappar och digitala lösningar som stöd för patienter och kliniker som uppfyller vissa krav av det nationella tyska statliga sjukförsäkringssystemet, säger Mellin.

Utöver att patienten får mer kontroll och makt över sin hälsa i tryggheten av hemmet så hjälper verktygen till att bättre hantera överbelastningen av patienter och schemaläggning i vården, om dessa används på ett effektivt sätt.

Nästa artikel