Hem » Diabetes » Se mig inte som en siffra!
Kvinnokroppen

Se mig inte som en siffra!

Alla borde ha rätten att bli sedda som individer.

Jag sitter på en nätverksträff för kollegor i min region, där jag arbetar som specialistsjuksköterska inom diabetesvården. De kollegor som håller i träffen redogör på ett väldigt ambitiöst sätt hur de arbetar på deras klinik med personer som har typ 1 diabetes och höga HbA1c värden, genomsnittligt mått på blodsockernivån. Alla med diabetes och alla som arbetar inom det vet att högt HbA1c är den största riskfaktorn för att utveckla komplikationer i framtiden.

Ambitiöst och strukturerat – ändå händer ingenting

Kollegorna har tillsammans med hela diabetesteamet lagt upp ett väldigt ambitiöst och strukturerat schema för kontakt med individer som har en hög risk att utveckla dessa komplikationer. Ju högre risk desto mer kontakt med både sjuksköterska och läkare. Det är besök varvat med telefonkontakt med fokus på blodsockervärde och justeringar av insulindoser. Om HbA1c värdet var riktigt högt så hade man kontakt en gång i månaden. HbA1c mättes före- och vid varje kontakt men vad blev effekten? Det hände ingenting!

Varför är det då så svårt att få till det? 

För en månad sedan var jag på en konferens med representanter från diabetesföreningarna i landet och Diabetesförbundet. Vad som framkom där var: Jag vill bli sedd som individ! Jag vill bli lyssnad på! Se mig inte som en siffra!

Vi glömmer bort människans förmåga

Dessvärre är vi som jobbar inom diabetesvården så fokuserade på siffror, värden, resultat och att erbjuda lösningar. Så pass fokuserade att vi glömmer bort att människans förmåga att tänka och förstå är grunden för att klara av att hantera livet och vardagen med diabetes. Att acceptera en kronisk sjukdom kan säkert vara svårt, livet består ju av så mycket mer och hur man väljer att prioritera i livet varierar.

Tack vare NDR, Nationella Diabetesregistret som mäter biomedicinska variabler som långtidsblodsockret HbA1c, vet vi att Diabetesvården förbättras år från år. Trots det finns det fortfarande utmaningar, exempelvis så saknar diabetesvården mätmetoder som belyser hur det är att leva med diabetes. Ett sätt för oss att ta reda på hur personerna med diabetes egentligen har det är att fråga.

En möjlig lösning

Nu finns det ett formulär, utarbetat av NDR, som ger en bra bild av hur människor mår och har det med sin diabetes. Den syftar även till att fånga hur personer med diabetes upplever det stöd som erhålls från Diabetesvården. Det övergripande syftet med Diabetesenkäten är att förbättra villkoren för en ökad delaktighet och en diabetesvård centrerad utifrån personens vilja och förutsättningar. Målet är att alla personer med diabetes ska erhålla det stödet som just den personen är i behov av.

Doktoranden som har arbetat med utarbetande av Diabetesenkäten är leg sjuksköterska Maria Svedbo Engström som disputerar 29 november vid Göteborgs Universitet. Ligger dessa frågor dig varmt om hjärtat så kom och lyssna!

Agneta Lindberg, ordförande SFSD och Janeth Leksell, vetenskaplig sekreterare SFSD

Janeth Leksell (vetenskaplig sekreterare SFSD) och Agneta Lindberg (Ordförande SFSD).
Nästa artikel