Hem » Diabetes » Kan vi rädda fler diabetesfötter?
Diabetes

Kan vi rädda fler diabetesfötter?

Foto: VibroSense Dynamics AB
I samarbete med: VibroSense Dynamics
Foto: VibroSense Dynamics AB
I samarbete med: VibroSense Dynamics

Oavsett vilken typ av diabetes du lever med, finns risken för fotrelaterade komplikationer. Oavsett hur jämna dina blodsockerkurvor är, finns risken där. Tänk om fötterna undersöktes i den grad alla patienter har rätt till? Hade vi då kunnat rädda fler diabetesfötter?

sofia segersson diabetesia

Sofia Segersson

Diabetesia, Patient och Entrepenör inom typ 1 diabates

Foto: Diabetesia

Jag har levt med typ 1 diabetes i tolv år och är vad sjukvården kallar ”välinställd”. Jag har haft möjligheten att hantera min T1D med relativt goda resultat. Men det betyder inte att jag kommer vara besparad eventuella komplikationer i framtiden.

Utöver att utvärdera provresultat så brukar min diabetesläkare vid besök också undersöka mina fötter. En av mina största rädslor är att tappa känseln i fötterna. Men jag har ofta funderat över hur tillförlitliga dagens undersökningsmetoder är. Upptäcker den vibrerande stämgaffeln alla eventuella nervproblem? Hur mycket vibrationerna känns beror väl på hur hårt läkaren stöter den i britsen?

Årliga undersökningar

Alla som lever med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta minst en gång per år i sjukvården. Det ska inte spela roll hur ”välinställd” du är. Nervskador ska upptäckas i tid för att de ska gå att behandla eller reversera. Vi väntar ju inte med att gå till tandläkaren tills tänderna håller på att ramla ut — dit går vi i förebyggande syfte.

Tänk om diabetesfötter undersöktes mer i förebyggande syfte?

Upptäck eventuella skador i tid

VibroSense har antagit utmaningen att förnya och förbättra undersökningsmetoderna för diabetesfötter. Att göra dem säkrare, snabbare och mer precisa. Med VibroSense Meter® II tar hela undersökningen knappt tio minuter. Det är enkelt, oberoende av operatören — och ditt resultat får du utformat som ett stoppljus; grön, gul eller röd.

Vetskapen om att eventuella skador kan upptäckas och åtgärdas i tid minskar min framtidsoro avsevärt. Nu hoppas jag bara att mottagningarna känner sig manade att uppgradera sin utrustning — med alla diabetesfötters bästa i åtanke.

Läs mer här.

Nästa artikel