Hem » Diabetes » Inget mer gissande
Diabetes

Inget mer gissande

I samarbete med: Dianovator
I samarbete med: Dianovator

Med hjälp av en ny kostnadsfri och forskningsbaserad app kan du få nya insikter som du kan använda för att uppnå bättre blodsockerkontroll.

På marknaden finns det idag tusentals appar för diabetiker, men väldigt få av dessa hjälper. Oftast handlar det om dagböcker eller faktasamlingar. Med detta som bakgrund har Dianovator utvecklat molntjänsten Diact som hjälper patienter, läkare och sköterskor att ta smartare doseringsbeslut vid insulinbehandlad diabetes för ett jämnare blodsocker. Patienterna får stöd i en mobilapp och vården i en webbportal.

Fredrik Ståhl

VD och grundare

Foto: Roger Nellsjö

– Appen arbetar med en unik och självlärande algoritm som analyserar data från den enskilde patientens insulin- och blodsockerdata och kan ge stöd till att ta rätt mängd insulin, förklarar vd och grundare Fredrik Ståhl som själv har typ 1 diabetes och har disputerat på en avhandling som företagets algoritmer baseras på.

Fokus på individen

Vad Diact gör är att titta på den enskilde individens data och beräkna hur man kan förbättra och optimera insulindoserna.

Registrera dig här.

– Vi tar hänsyn till den individuella insulinkänslighetsfaktorn, kolhydratkvoten och insulinets verkanstid. Diact beräknar de här faktorerna så att de passar den enskilda patienten. Vi tittar på de nuvarande inställningsfaktorerna och kontrasterar dem mot vad vi tycker de borde vara.

Ofta har man mönster som upprepar sig och de kan vara svåra att hitta.

– Det är lätt att missa viktiga mönster. Men Diact kan identifiera dem och hjälpa patienten att komma till rätta med dem. Vi vill inte bara återge befintlig data utan även extrahera kunskap och insikter.

Säkerställer via vården

Råden ges inte direkt till patienten. Inställningsberäkningarna presenteras för läkarna som sedan vidarebefordrar dessa till patienten.

– Det finns en kvalitetssäkring i att det går via vården. Vi vill även bidra till att underlätta för en närmre kontakt mellan patient och vårdgivare.

– I samma verktyg som patienten kan titta på sina data kan denna också ha videomöten med läkare för att diskutera sin behandling.


Patientversionen av Diact kommer att finnas tillgänglig från och med oktober i år för Androidtelefoner, men kommer så småningom att även finnas tillgänglig för andra plattformar.

Nästa artikel