Hem » Diabetes » Funktionsmedicin behandlar kroniska sjukdomar utifrån ett holistiskt perspektiv
Diabetes

Funktionsmedicin behandlar kroniska sjukdomar utifrån ett holistiskt perspektiv

Foto: FunMed
I samarbete med: FunMed
Foto: FunMed
I samarbete med: FunMed

Traditionell sjukvård strävar i allmänhet efter att dämpa sjukdomars symptom snarare än att identifiera och behandla sjukdomens grundorsaker. Funktionsmedicin är en växande medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund adresserar de underliggande orsakerna bakom kroniska livsstilssjukdomar. Med en grundlig analys och livsstilsförändringar kan funktionsmedicin effektivt förebygga och behandla även kroniska sjukdomar.

Intresset för att vända sig till en funktionsmedicinsk läkarmottagning ökar, inte minst bland patienter som vill komma tillrätta med kroniska sjukdomar.

– Med noggrann undersökning och en mängd labtester som kartlägger patientens näringsstatus, inflammation, toxinbelastning och tarmflora kan vi förstå de underliggande orsakerna till att patienten blivit sjuk, säger läkaren och forskaren Peter Martin, som 2014 startade FunMed, en klinikkedja med inriktning mot funktionsmedicin.

peter martin funmed

Peter Martin

Grundare FunMed

Foto: Martin Engberg 

Han betraktar funktionsmedicin som ett paradigmskifte, ett modernt sätt att arbeta där man tar hänsyn till hela människan snarare än att enbart behandla en specifik diagnos med läkemedel.

Kost- och livsstilsförändringar optimerar kroppens biokemi

− Vi jobbar med riktade kost- och livsstilsförändringar och optimerar kroppens biokemi, näringsstatus och tarmflora. Funktionsmedicinens holistiska arbetssätt innebär att det finns hopp även för individer som varit sjuka och har haft en nedsatt livskvalitet i många år, säger Peter Martin.

FunMed är en klinikkedja med funktionsmedicinskt specialiserade läkare som grundades i Göteborg och numera även finns i Stockholm och Halmstad. Under våren väntar även etablering i Malmö.

− Två tredjedelar av den svenska sjukvårdsbudgeten går till livsstilsrelaterade kroniska sjukdomar, men endast tre procent av den läggs på på förebyggande insatser.

Det finns alltså ett stort glapp här, och funktionsmedicin möter de verkliga behoven bättre än konventionell medicin, säger Peter Martin.

Läs mer här.

Nästa artikel