Hem » Diabetes » Alltför få når sina behandlingsmål
Diabetes

Alltför få når sina behandlingsmål

Foto: Unsplash
I samarbete med: Sanofi
Foto: Unsplash
I samarbete med: Sanofi

Enligt det nationella diabetesregistret, NDR lever nära en halv miljon personer med typ 2-diabetes. Bara hälften av dem når upp till det nationella riktvärdet på långtidsblodsocker, HbA1c.

HbA1c mäts i mmol/mol och ger ett medelvärde för hur blodsockernivån har varit under cirka tre månader tillbaka. Det nationella riktvärdet är 52 mmol/mol.

kerstin brismar

Kerstin Brismar

Professor i diabetologi, Karolinska Institutet

Foto: Ulf Sirborn

– Målvärdet måste dock individanpassas, berättar Kerstin Brismar, professor i diabetologi vid Karolinska Institutet. Till exempel bör en yngre och för övrigt frisk person ha ännu lägre värde särskilt de först 5-7 åren efter diagnos. 

Allvarliga komplikationer

På längre sikt kan förhöjda blodsockernivåer skada kroppens blodkärl och nerver med nedsatt njurfunktion, hjärtinfarkt, kärlkramp och fotsår som exempel på komplikationer. För någon som insjuknar i diabetes blir blodsockernivån – eller snarare kontroll av den – därför helt centralt.

Så om det är så viktigt, varför är det så få som når målet? 

Till viss del beror det på att kunskapen inom diabetesvården skiftar inom landet, liksom administrationen av den, berättar Kerstin Brismar. Det här spiller över på patienters förmåga att själva sköta sin diabetes.

– En bra blodsockernivå når man med bra läkemedel, hälsosamma levnads-
vanor och ständig uppföljning. En person som befinner sig i en måttlig stegring av blodsocker kanske inte upplever några symptom.

Här behöver sjukvården bli bättre på att motivera sina patienter; det går dock inte att lägga det helt i patienternas händer. Då finns en risk att det inte blir av.

Nå bra nivå tidigt

Patienter som följs upp men som också själva lär sig mäta sitt blodsocker har större chans att fånga upp negativa, men också positiva, förändringar i blodsocker-
nivåer, beroende på vad man äter men också på rörelse. Motion och lågglykemisk kost har positiv verkan, vilket också kommer att ge effekt på långtidsblodsockret, HbA1c.

– Det finns idag moderna läkemedel som effektivt sänker HbA1c, vilka används i olika utsträckning i landet. Läkemedel är dock inte allt; det måste till livsstilsförändringar för att nå bra blodsockervärden, säger hon.

Och det är viktigt att nå sitt målvärde tidigt i sin behandling, eftersom kroppen har ett ”glukosminne” av de bra värdena. Även om blodsockernivåerna efter flera år stiger drabbas kroppen mindre  som om den fortfarande hade de låga nivåerna. 

– Det betyder att de som snabbt når sitt målvärde och ligger kvar där drabbas av färre komplikationer senare i livet, säger Kerstin Brismar.


MAT-SE-2000396
v.1.0 sep 2020

Nästa artikel