Hem » Beroende och missbruk » Vi kan slippa att bli beroende!
Tillbaka till samhället

Vi kan slippa att bli beroende!

En ung man röker.
En ung man röker.

Lena Sjöberg

Yrkesföreningen mot tobak

Om ingen börjar röka eller använda tobak i någon annan form minskar risken att någon börjar använda alkohol eller tyngre olagliga droger. Så är det sagt! Sambanden är tydliga, men kanske lite jobbiga att inse.

I Sverige har nio av tio rökare börjat använda tobak som tonåringar. Tobaksindustrin lockar unga att testa tobak genom att smaksätta den med en mängd olika tilltalande smaker och sälja produkterna i roliga och trendiga förpackningar. Tobaken kan smaka smörkola, popcorn och, förstås, mint, och den kan se ut som sminkdosor eller ishockeypuckar. De nya e-cigaretterna och HNB-produkterna  kan se ut på olika sätt, exempelvis som ett USB-minne. Ingen vuxen misstänker då att ett barn börjat röka om det ser ut som ett datatillbehör.

Vad händer i den unga hjärnan när nikotinet sprids i blodet? Hjärnan reagerar direkt och blir skadad, yngre personer blir mer negativt påverkade än vuxna. Vi vet att de som är nikotinberoende mycket lättare testar t ex alkohol och kan  bli beroende av alkohol. Beroendena triggar varandra då det är samma receptorer i hjärnan. Vi vet att de som är påverkade av alkohol kan lockas till, och övertalas, att testa andra droger.

Tillsammans kan det bli verklighet

Det finns en tobakskonvention som Sverige skrev under redan 2005, som handlar om hur världens länder tillsammans kan hejda tobaksepidemin och skydda nuvarande och framtida generationer från hälsomässiga, sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av tobaksbruk och exponering för tobaksrök. Alla de åtgärder som har bevisad effekt står i 38 artiklar i konventionen. Det är bara att omsätta i verklighet, oftast genom politiska beslut av ett lands regering och riksdag.

Tobaksfriskoltid minskar antalet rökare

Det vi kan göra i Sverige är till exempel att införa Tobaksfri Skoltid i alla skolor och universitet. Varje rektor kan själva fatta det beslutet på sin enhet då det inte behövs något politiskt beslut för att genomföra en sådan regel.

Det är bevisat att tobaksbruk smittar i skolan. Får man inte röka eller använda annan tobak under skoltiden minskar risken att eleverna börjar bruka det och ser det som något onödigt och ointressant. I över 25 år har det funnits en lag i Sverige om Rökfria Skolgårdar, dessvärre efterlevs den inte.

Norge införde Tobaksfri Skoltid för en tid sedan och resultatet har visat att rökningen nästan upphört helt bland eleverna på högstadiet och gymnasiet. Norge har även stiftat andra lagar som begränsar tobaksbruk, till exempel infört tobakspaket utan reklam och med varningsbilder, de har även höjt priset vilket har lett till att rökningen har minskat i ungdomsgruppen.

Vuxna har ett stort ansvar

Reklam för alkohol lockar till att dricka, även om det ibland är alkoholfria alternativ på bilderna. Varför ska vi utsättas för dessa reklamannonser i tidningar? Det är märkligt att e-cigaretter kan ha Cannabissmak och att behållarna dekoreras med Cannabisblad. Vad sänder det för signaler? Tobakslagen är en skyddslag som är tänkt att skydda våra barn och unga. Alkohol får inte säljas till ungdomar, och andra droger är helt olagliga.

Vi vuxna har ett stort ansvar att hjälpa våra barn och unga att undvika att bli beroende av droger.

Tillsammans klarar vi det!

Nästa artikel