Home » Beroende och missbruk » Ju mindre alkoholintag desto bättre
Beroende och missbruk

Ju mindre alkoholintag desto bättre

Risken för skador av alkohol ökar gradvis med ökande konsumtion, så någon tydlig gräns under vilken det blir ofarligt finns inte. Dock är risken mycket låg för intag upp till 10 standardglas alkohol per vecka. Det slår Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet, fast och förklarar begreppet standardglas.

– I Sverige har vi sagt att ett ”standardglas” innehåller tolv gram alkohol. Detta motsvarar en flaska starköl (alkoholhalt 5 %), ett litet glas vin (alkoholhalt 13 %) eller en drink med fyra cl starksprit (alkoholhalt 40 %).

Han konstaterar också att även om det kan finnas vissa positiva hälsoeffekter av mindre mängder alkohol på vissa hjärtsjukdomar så överskuggas de av ökade risker för många andra tillstånd, bl.a. stroke och cancer.

– Så generellt gäller att ju mindre alkoholintag desto bättre.

Här bör du avstå

Det finns även vissa situationer i livet då man helt bör avstå från alkohol, exempelvis:

  • Ungdomar under 20 års ålder då hjärna och kropp fortfarande är under utveckling.
  • Graviditet, då någon säker nedre gräns för att undvika fosterskador inte finns
  • Vid sjukdomar som kan orsakas eller förvärras av alkohol
  • I samband med vård av barn och andra personer
  • Bil- och båtkörning, och även andra fordon
  • I situationer som kräver särskild försiktighet eller uppmärksamhet, till exempel hantering av maskiner eller vapen

Ett olyckligt begrepp

Begreppet ”riskbruk” har ofta använts för att ange en gräns ovan vilken skaderisken ökar.

– Men jag och mina kollegor tycker det är ett olyckligt begrepp, då de antyder en tydlig gräns, och begreppet har kommit att användas också för att mäta konsumtionsnivåer. Bättre då att informera hur risken gradvis ökar, och att den är låg om man håller sig under 10 standardglas i veckan och under 4 standardglas per tillfälle.

Det finns heller inte stöd för att ge olika rekommendationer för män och kvinnor.

Grundläggande riktlinjer

De svenska riktlinjer som Peter Allebeck redogör för här motsvaras av liknande riktlinjer i många andra länder.

– I flera länder som Australien, Kanada och Storbritannien har man gjort grundläggande arbete för att ta fram riktlinjer om konsumtionsnivåer och skaderisk. Dessutom har det under de senaste månaderna publicerats nya sammanställningar i framstående medicinska tidskrifter, som ligger helt i paritet med våra rekommendationer.

Beroende infograf. Av: Mediaplanet
Next article