Hem » Beroende och missbruk » Beroendeforskaren: ”Ingen cannabisrökare är odödlig”
Tillbaka till samhället

Beroendeforskaren: ”Ingen cannabisrökare är odödlig”

En cannabisrökare.
En cannabisrökare.

Fred Nyberg

Professor e.m. och verksam vid U-FOLD, Uppsala universitet

Rapporter om psykisk ohälsa bland unga har under senaste åren fått stort utrymme i den mediala världen. En stor del av dessa sätts i samband med användande av droger men droganvändandet i sin tur har negativa effekter på såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande.

För mer än fem år sedan publicerade tyska forskare en artikel i tidskriften Forensic Science som beskrev två narkotikarelaterade dödsfall där de efter obduktion med hjälp av mycket avancerade tekniker drog slutsatsen att dödsorsaken berodde på hjärta-kärlkomplikationer som följd av cannabisrökning. Detta väckte uppmärksamhet och i många fall även negativa reaktioner. Kritiken kom från förespråkare av cannabis som levde i uppfattningen att ingen kan dö av cannabis. Nu kommer allt fler rapporter om motsatsen. Drogen påverkar hjärtat.

Evidens för en terapeutisk potential for cannabis (THC & CBD) finns men i samband med dessa har man även kunnat dokumentera en hög frekvens av hjärta-kärlkomplikationer.

”Signifikant risk” för dödliga sjukdomar

Det är en försämrad funktion hos kroppens eget cannabinoida system och dess receptorer leder till olika patologiska förändringar I hjärta-kärlsystemet. Förekomsten av hjärtsvikt, hjärtarytmier, stroke, kranskärlssjukdom, plötslig hjärtdöd, och högt blodtryck är signifikant förhöjd hos cannabisanvändare. Något som bekräftats i ett stort antal forskningsstudier.

Det kroppsegna cannabissystemet har också en viktig roll vid hjärnans mognadsprocess. Det överaktiveras vid stimulering med substanser som THC under ungdomsåren, vilket resulterar i förändringar av hjärnans plasticitet som i sin tur påverkar och hämmar hjärnans mognad vilket kan orsaka långvariga förändringar som finns kvar i den färdiga hjärnan. Förändringar som försämrar individens kognition, koordination, psykiska välbefinnande och ger risk för beroendeutveckling. Vad som särskilt kommit att accentueras under senaste året är ett stort antal studier som kopplar cannabis till psykosutveckling.

Portugal inget föredöme

Det kroppsegna cannabissystemet har också en viktig roll vid hjärnans mognadsprocess. Det överaktiveras vid stimulering med substanser som THC under ungdomsåren, vilket resulterar i förändringar av hjärnans plasticitet som i sin tur påverkar och hämmar hjärnans mognad vilket kan orsaka långvariga förändringar som finns kvar i den färdiga hjärnan. Förändringar som försämrar individens kognition, koordination, psykiska välbefinnande och ger risk för beroendeutveckling. Vad som särskilt kommit att accentueras under senaste året är ett stort antal studier som kopplar cannabis till psykosutveckling.

THC-halten i dagens cannabis är mycket högre jämfört med för några decennier sedan. Ju starkare drogen är, desto högre är risken att drabbas av psykisk sjukdom, särskilt vid daglig användning. Risken är hela fem gånger högre att drabbas av psykisk ohälsa för den som använt cannabis med tio procent THC eller mer.

Portugisiska forskare rapporterade nyligen att cannabisrelaterade psykosfall på de allmänna sjukhusen har ökat tio gånger mellan åren 2000 och 2015. Något som bör noteras av de många liberala förespråkare av cannabis i Sverige som använder Portugal som föredöme för att de släppt drogen fritt. Det handlar inte om att föra krig mot drogen utan om att försvara hjärnan hos de unga.

Denna behövs i fullt mått för att lösa morgondagens samhällsproblem.

Nästa artikel