Hem » Autoimmuna sjukdomar » Biosimilarer ökar livskvaliteten för patienter med reumatologiska sjukdomar
Autoimmuna Sjukdomar

Biosimilarer ökar livskvaliteten för patienter med reumatologiska sjukdomar

Patient and doctor talking
Patient and doctor talking
Bildkälla: Shutterstock

En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som innehåller en version av den aktiva substans som finns i ett redan godkänt biologiskt läkemedel. En biosimilar liknar därmed till stor del ett existerande biologiskt läkemedel. Allt fler personer med reumatiska sjukdomar behandlas med biosimilarer, ofta med mycket goda resultat.

–Biosimilarernas främsta fördel är att de erbjuder samma behandlingseffekt som originalläkemedlen men till en betydligt lägre kostnad. Det innebär i sin tur att fler patienter kan få tillgång till effektiv behandling med biologiska läkemedel som ökar deras livskvalitet.

– Utvecklingen av biosimilarer har också bidragit till att de traditionella läkemedlen används på ett mer kostnadseffektivt sätt, säger Elisabet Lindqvist, läkare och professor inom reumatologi och molekylär skelett-biologi på Medicinska Institutionen vid Lunds universitet.

Elisabet Lindqvist Professor inom reumatologi & molekylär skelett-biologi på Medicinska Institutionen vid Lunds universitet

Elisabet Lindqvist

Professor inom reumatologi & molekylär skelett-biologi, Medicinska Institutionen vid Lunds universitet.

Foto: Lunds Universitet

Fler behandlas tidigt med biosimilarer

De första biosimilarerna för reumatiska sjukdomar lanserades 2015. Då möttes biosimilarerna av en del skepsis från såväl patienter som läkare. Sedan dess har allt fler patienter erbjudits möjligheten att själva prova biosimilarer och skapa sig en egen bild av dessa läkemedel. Elisabet Lindqvist upplever att såväl kunskapen om som tilltron till biosimilarer har ökat bland läkare och patienter.

Studier visar att biosimilarer har god effekt på drygt 90 procent av patienterna med reumatologiska sjukdomar.

– Fenomenet biosimilarer har etablerats ordentligt och hunnit vidareutvecklats sedan de första läkemedlen lanserades för fem år sedan. Parallellt med att priserna på biosimilarer har sjunkit så behandlas allt fler med den här typen av biologiska läkemedel för att få ner sjukdomsaktiviteten, även på ett relativt tidigt stadium, säger Elisabet Lindqvist.

– Det viktigaste att tänka på för en patient som erbjuds att ersätta sitt biologiska läkemedel med en biosimilar är att ha ett förtroendefullt samtal i lugn och ro med sin läkare. Det är viktigt att dels förstå vad en biosimilar är, dels ges en möjlighet att själv prova den här typen av läkemedel, säger Elisabet Lindqvist.

Nästa artikel