Skip to main content
Hem » Autoimmuna sjukdomar » Att leva med IBD
Autoimmuna sjukdomar

Att leva med IBD

Karin Laséen Lead - Patient Support Programs Medical Affairs. Foto: Mikael Laséen

Livet med kronisk tarmsjukdom kan innebära en rad anpassningar för den som är drabbad. Med appen Leva med IBD kan personer med IBD få tillgång till praktiska verktyg och tips som kan underlätta livet.

Inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit drabbar ungefär 0,5-1 procent av Sveriges befolkning, vilket innebär att det är mellan 50-100 000 människor som lever med det som i ett samlingsnamn kallas för IBD. Eftersom sjukdomarna är kroniska kan det krävas viss planering och anpassning för att kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Som ett sätt att underlätta livssituationen för IBD-patienter har läkemedelsbolaget Takeda tagit fram appen Leva med IBD.

– I våra samtal med vårdgivare och patientföreningar har vi insett att många efterfrågar verktyg som kan underlätta i vardagen, säger Karin Laséen, som ansvarar för Takedas patientstödsprogram i Sverige och är projektledare för Leva med IBD.

Självskattningsverktyg och konkreta tips

En viktig del av appen är ”Min IBD disk”, ett visuellt skattningsverktyg där man följer hur sjukdomen påverkar delar av livet över tid. Det görs genom att regelbundet svara på 10 enkla påståenden om bland annat energi, smärta och påverkan på utbildning eller arbete. Det tar bara ett par minuter att göra en registrering.

Man glömmer lätt bort hur man mådde för några veckor eller månader sedan. Det gör vi alla. Med det här verktyget kan man följa förändringar i sjukdomsbördan över tid.

– Resultaten från olika mättillfällen kan man sedan jämföra grafiskt och tanken är man kan använda det som diskussionsunderlag vid ett vårdbesök, säger Karin Laséen.

Appen innehåller generell information om IBD, men även många konkreta tips – till exempel att planera en resa eller hur man kan berätta för vänner eller chefen att man har IBD.

Vikten av välbefinnande

Stress kan påverka IBD negativt, och Karin Laséen poängterar vikten av att försöka hitta sitt eget sätt att nå välbefinnande genom en hållbar balans i vardagen. I appen finns även artiklar om relationer och sex.

Vi har fått mycket positiv feedback från vården för att vi lyfter ämnet sexualitet. Det kan kännas svårt att tala om det med sin partner och kanske ännu svårare att ta upp med sina vårdkontakter.

– Det här är ett sätt avdramatisera ämnet. Vi har även fått mycket värdefulla tips från de som testat appen och vi arbetar hela tiden med att utveckla innehållet, avslutar Karin Laséen.

Vad är IBD?

IBD betyder Inflammatory Bowel Disease och är ett samlingsnamn för de kroniska sjukdomarna Crohns sjukdom, ulcerös kolit och oklassificerad kolit.

Next article