Hem » Astma och allergi » Sveriges största arbetsplats gör barn sjuka
Astma och allergi

Sveriges största arbetsplats gör barn sjuka

skolmiljön för barn är viktig
skolmiljön för barn är viktig
Foto: Pexels
avatar

Freja Anckers

Förbundsordförande Unga Allergiker

Foto: Emilia Barsk

Varje dag går tiotusentals barn och unga till Sveriges största arbetsplats för att få utbildning. Många av dem slår sig ned i fuktiga, mögelskadade och dammiga lokaler.

Dessa lokaler gör dem sjuka – och där förväntas de prestera. I Sverige har sjunkande skolresultat länge varit en aktuell fråga som diskuterats ur många vinklar. Sällan hamnar fokus på den fysiska skolmiljön, trots att den underkänns i olika utvärderingar år efter år. Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport från år 2017 visar till exempel att det fortfarande finns stora brister gällande luftkvalitet och ventilation i många skolor runt om i landet. 

Samtidigt som skolmiljön underkänns, har otaliga studier som påvisar starka samband mellan dålig inomhusmiljö och hälsoproblem publicerats.

Extra mycket symptom

Brister i inomhusmiljön påverkar alla negativt men drabbar barn och unga med överkänslighet extra hårt. Elever med känsliga luftvägar riskerar att utveckla allergi och för redan allergiska elever finns risk för förvärrade symtom. Om exempelvis städningen är dålig kan det leda till att barn och unga med allergi mot till exempel pollen, pälsdjur eller kvalster får extra mycket symtom vilket ofta ger högre frånvaro och kräver mer medicinering.

Att inte fler åtgärder har gjorts för att förbättra barns arbetsmiljö är under all kritik. För det är väl knappast nyheter att fukt- och mögelskador ökar risken för luftvägsproblem och astma eller att dålig luft kan ge huvudvärk, trötthet och förvärrad astma? Inte heller är det en nyhet att dammiga lokaler kan innehålla allergen och allergiframkallande kemikalier som kan ge irritation och inflammation i ögon, hud och luftvägar. Det är inte så konstigt att många barn har svårt att koncentrera sig när det är svårt att andas, huvudet bultar och ögonen kliar.

Skolmiljön gör barn blir sjuka

Jag tycker att det är skamligt att barn och ungas arbetsmiljö inte tas på större allvar och det är hög tid för förändring. Att satsa på en förbättrad inomhusmiljö i skolan har många potentiella positiva effekter. Utöver en förbättrad hälsa, har danska studier visat att det finns ett samband mellan ökad friskluftstillförsel, sänkt temperatur i klassrummen och förbättrade skolresultat. Genom att förbättra luftflödena beräknas skolprestationer kunna förbättras med 29 procent! En god inomhusmiljö ger med andra ord stora vinster för alla, inte bara de med astma och allergi som i dagsläget påverkas mest av bristerna i inomhusmiljön.

Det finns självklart fler aspekter som påverkar de sjunkande skolresultaten, men en god idé är att börja med att se till att skolmiljön ger dig möjligheter att prestera. För det säger väl egentligen sig självt? Fukt, mögelskador och damm – det är inte direkt några framgångsfaktorer för god hälsa och bra betyg.

Nästa artikel