Hem » Astma och allergi » Säkrare allergitester utan djurförsök snart verklighet
Astma och allergi

Säkrare allergitester utan djurförsök snart verklighet

Hamster.
Hamster.

Den stora fördelen med djurfria testemetoder är säkrare bedömning.

De djurfria metoderna är över 90 procent korrekta medan djurförsöken är cirka 72 procent korrekta. Allergitester helt utan djurförsök har tidigare ansetts vara en utopi då immunförsvaret ansetts vara för komplicerat och komplext för att göra det möjligt att utveckla allergitester baserade på mänskliga celler.

Allergitestning utan djurförsök är nu möjligt

De senaste 15-20 åren har dock utvecklingen gått framåt och allergitestning utan djurförsök är nu möjligt inom en inte alltför avlägsen framtid.

Minska användningen av djur  

Professor Malin Lindstedt vid Lunds universitet tilldelades 2017 utmärkelsen Nytänkaren för sitt arbete med att minska och ersätta användning av djur vid riskbedömning av kemikalier och konsumentprodukter.

− Malin Lindstedt är forskaren bakom en serie allergitester som nu marknadsförs under namnet GARD. Mänskliga celler i provrör används för att analysera hur kroppens immunförsvarsceller reagerar på kemikalier som tillsätts i provröret, säger Carina Franzén, kanslichef och kommunikationsansvarig på Forska Utan Djurförsök.

GARDpotency visar som första djurfria testmetod om en kemikalie är kraftigt allergiframkallande, svagt allergiframkallande eller inte alls är allergiframkallande. Testet har redan börjat användas i begränsad omfattning och har föreslagits för inkludering i OECDs testriktlinjer, vilket skulle innebära att metoden godkänns internationellt för riskbedömning av kemikalier.  

Enorm potential

Forskarna tror också att den information man får fram genom denna banbrytande forskning även kommer att kunna användas vid forskning om pälsdjursallergi även om det fortfarande ligger en bit fram i tiden. Djurfria testmetoder har också en enorm potential inom läkemedelsforskningen.

9 av 10 nya läkemedel kasseras när de börjar testas på människor

I dagsläget kasseras 9 av 10 nya läkemedel när de börjar testas på människor då de visar sig sakna effekt eller vara farliga för människor trots goda resultat i djurstudier. Genom djurfria metoder kan läkemedelsbolagen därmed spara mycket tid och resurser.

− De djurfria metodernas potential är enorm, vi går en spännande framtid till mötes på det här området, avslutar Carina Franzén.

Nästa artikel
Hem » Astma och allergi » Säkrare allergitester utan djurförsök snart verklighet
Astma och allergi

Nya kunskaper om astma och allergisjukdomar

avatar

Erik Melén

Docent, Barnallergiläkare och Projektledare för BAMSE-studien

Foto: Stefan Zimmerman

Ärftlighet och tidig exponering för luftföroreningar. Det är två exempel på faktorer som ökar risken att drabbas av astma.

Fet fisk däremot kan ha en skyddande effekt. Tack vare en omfattande studie vet man idag mer om vad som ökar och minskar risken för barn att utveckla astma och allergisjukdomar. Och vad man kan göra för de som redan är drabbade. 

Erik Melén är docent i epidemiologi och forskningsledare för BAMSE-projektet vid Karolinska Institutet.  I projektet har man sedan 1994 följt 4000 barn i Stockholmsområdet med syftet att öka kunskapen om riskfaktorer för allergi och lungsjukdom. Studien har resulterat i flera viktiga kunskaper. 

Tidig exponering för luftföroreningar ökar risken för sänkt lungfunktion 

– Bland annat har vi sett att ärftliga faktorer har stor betydelse för risken att insjukna i astma. Vi har också sett ett samband mellan tidig exponering för luftföroreningar och sänkt lungfunktion hos barn i skolåldern. Det är viktig kunskap eftersom dessa barn kan ha ökad risk att utveckla KOL som vuxna.  

En annan intressant kunskap är att barn som har utvecklat björkpollenallergi kan också svara positivt på jordnöt i allergitester, så kallad korsallergi. De allergiframkallande ämnena i björkpollen liknar de i jordnöt. Det förklarar varför barn med den här typen av korsallergi verkar tåla jordnötter och inte drabbas av allvarlig reaktion. Men med moderna allergitester kan vi idag också hitta de patienter som har en äkta jordnötsallergi. 

Ärftlighet ökar risken för allergi som vuxen 

Många barn drabbas någon gång av allergi eller eksem. Besvären kan uppstå i olika perioder och åldrar. För många försvinner symtomen med åren. Men inte för alla. Just nu tittar man i BAMSE-projektet närmre på vilka som har vuxit ifrån besvären och vilka som har dem kvar.  

– Mer än 3000 deltagare från BAMSE-projektet har hittills svarat på frågor vid 22-24 års ålder, och över 2000 har genomfört den kliniska undersökningen på Södersjukhuset. Vad är viktigast, arvet eller miljön? Vi slutför nu undersökningen under våren 2019 och det ska bli fantastiskt spännande att börja sammanställa alla data, säger Erik Melén.

DNA-förändringar hos patienter med astma 

Förhoppningen är att man i framtiden ska kunna bota astma. Idag vet man att personer med astma har en typ av förändringar i sitt DNA, så kallade epigenetiska förändringar. Nu återstår det att ta reda på om dessa DNA-förändringar orsakar astma. Om så är fallet är det fullt möjligt att utveckla ett botemedel i framtiden. När det gäller dagens behandling finns det flera nya biologiska läkemedel som har visat sig ge bra resultat för patienter med svår astma eller allergi. 

blommor pollen forskning
Foto: Pexels

Skräddarsydd behandling 

– En typ av biologisk läkemedelsbehandling innebär att antikroppar riktas mot ett särskilt område i immunförsvaret. Det är spännande. Nyckeln är här att förstå underliggande biologiska orsaker till sjukdomen för att kunna skräddarsy behandlingen. 

Är det möjligt att i framtiden kunna förhindra att barn drabbas av allergier? 

– Ett sätt är att tidigt introducera olika allergiframkallande födoämnen i kosten. Just nu tittar vi i Sverige på vilka råd vi ska ge till barnfamiljer när det gäller detta. Att ge probiotiska bakterier eller så kallade snälla bakterier skulle också kunna vara ett alternativ. Det har visat sig att en snäll bakterieflora har en gynnsam effekt på immunförsvaret och stimulerar en hälsosam utveckling.  

När det gäller astma har man kommit något intressant på spåren. 

– Studier har visat att barn vars mammor fick fiskolja hade mindre risk att utveckla astma. Sammantaget behöves ytterligare forskning innan några nya råd ges ut. Men om man ger en kapsel fiskolja eller snälla bakterier kanske inte spelar så stor roll. Det viktiga är att vi lyckas

Nästa artikel