Hem » Astma och allergi » Pälsdjursallergi får inte tillräckligt fokus
Astma och allergi

Pälsdjursallergi får inte tillräckligt fokus

Cirka 15 procent av alla svenskar har någon typ av pälsdjursallergi, men läkemedelsbolagen kunde visa större intresse att stötta forskning på botande behandling.

– Målet för många av oss forskare är att kunna bidra till en bättre livskvalitet för alla de pälsdjurallergiker som tack vare sin sjukdom inte kan leva som de skulle vilja, förklarar Hans Grönlund, docent vid Karolinska Institutet.

Han tilldelades nyligen 2018 års Miljömedicinska pris för sin forskning om allergi mot pälsdjur.

Luftburna partiklar i kontakt med slemhinnor hos en allergisk person ger upphov till allergiska symptom. Allergen från hästar finns i pälsen, medan det viktigaste allergenet hos katt främst finns i saliven. Därifrån sprids det då de slickar sig, saliven torkar och blir luftburen. Hos hundar finns allergener både i pälsen, saliven och i urinen hos okastrerade hanhundar.

”Det skiljer också mycket mellan olika djurindivider.”

– Men det skiljer också mycket mellan olika djurindivider. För hundar exempelvis så skiljer det mer inom en ras än mellan olika raser. Så att vissa raser är bättre än andra för allergiker är bara en myt, konstaterar han.

Enkla lösningar kan sänka allerginivån

Något som är gemensamt för alla är dock att man kan sänka allergennivån genom att tvätta djuret, men då med milda schampon som inte torkar ut huden. Och Hans Grönlund har också varit delaktig i att utveckla ett specialschampo för hundar som stillar huden och minskar mjällbildningen, vilket därmed sänker allergennivån i pälsen.

– Vi försöker hitta alla framkomliga vägar för att förbättra livsbetingelserna för pälsdjurallergiker, och schampot är ett exempel på det.

Ett oroande intresse

Men det de allra helst skulle vilja bidra med är ett vaccin som helt botar allergin, men där visar läkemedelsbolagen, som behövs för att kunna finansiera de kliniska testerna, ett oroande ointresse.

”Vi fick lägga det på hyllan då inga kliniska prövningar kunde utföras.”

– För ett par år sedan hade vi forskat fram ett vaccin mot kattallergi, men det fick vi lägga på hyllan då inga kliniska prövningar kunde utföras. Nu har vi istället utvecklat ett vaccin mot hundallergi.

Hans Grönlund lägger nu energi på att förmå läkemedelsbolag att gå in och stötta den vidare kliniska prövningen av det vaccinet.

– Vi vill även med vår forskning visa för alla, även läkemedelsbolag som idag säljer olika preparat som mildrar allergiska symptom, vilken potential bot genom vaccination har, något vi hoppas ska väcka deras intresse till slut.

Klicka här för att läsa mer om cancerochallergifonden.se

Nästa artikel