Hem » Astma och allergi » Pälsdjursallergi får inte tillräckligt fokus
Astma och allergi

Pälsdjursallergi får inte tillräckligt fokus

Cirka 15 procent av alla svenskar har någon typ av pälsdjursallergi, men läkemedelsbolagen kunde visa större intresse att stötta forskning på botande behandling.

– Målet för många av oss forskare är att kunna bidra till en bättre livskvalitet för alla de pälsdjurallergiker som tack vare sin sjukdom inte kan leva som de skulle vilja, förklarar Hans Grönlund, docent vid Karolinska Institutet.

Han tilldelades nyligen 2018 års Miljömedicinska pris för sin forskning om allergi mot pälsdjur.

Luftburna partiklar i kontakt med slemhinnor hos en allergisk person ger upphov till allergiska symptom. Allergen från hästar finns i pälsen, medan det viktigaste allergenet hos katt främst finns i saliven. Därifrån sprids det då de slickar sig, saliven torkar och blir luftburen. Hos hundar finns allergener både i pälsen, saliven och i urinen hos okastrerade hanhundar.

”Det skiljer också mycket mellan olika djurindivider.”

– Men det skiljer också mycket mellan olika djurindivider. För hundar exempelvis så skiljer det mer inom en ras än mellan olika raser. Så att vissa raser är bättre än andra för allergiker är bara en myt, konstaterar han.

Enkla lösningar kan sänka allerginivån

Något som är gemensamt för alla är dock att man kan sänka allergennivån genom att tvätta djuret, men då med milda schampon som inte torkar ut huden. Och Hans Grönlund har också varit delaktig i att utveckla ett specialschampo för hundar som stillar huden och minskar mjällbildningen, vilket därmed sänker allergennivån i pälsen.

– Vi försöker hitta alla framkomliga vägar för att förbättra livsbetingelserna för pälsdjurallergiker, och schampot är ett exempel på det.

Ett oroande intresse

Men det de allra helst skulle vilja bidra med är ett vaccin som helt botar allergin, men där visar läkemedelsbolagen, som behövs för att kunna finansiera de kliniska testerna, ett oroande ointresse.

”Vi fick lägga det på hyllan då inga kliniska prövningar kunde utföras.”

– För ett par år sedan hade vi forskat fram ett vaccin mot kattallergi, men det fick vi lägga på hyllan då inga kliniska prövningar kunde utföras. Nu har vi istället utvecklat ett vaccin mot hundallergi.

Hans Grönlund lägger nu energi på att förmå läkemedelsbolag att gå in och stötta den vidare kliniska prövningen av det vaccinet.

– Vi vill även med vår forskning visa för alla, även läkemedelsbolag som idag säljer olika preparat som mildrar allergiska symptom, vilken potential bot genom vaccination har, något vi hoppas ska väcka deras intresse till slut.

Klicka här för att läsa mer om cancerochallergifonden.se

Nästa artikel
Hem » Astma och allergi » Pälsdjursallergi får inte tillräckligt fokus
Astma och allergi

Forskning visar att nästäppa försämrar sömnen

Nästäppa är mycket vanligt och undersökningar visar att det kan ge en försämrad sömnkvalitet, ett samband som forskarna nu undersöker närmare.

Vanliga orsaker till nästäppa är dels allergisk rinit, som över 20 procent lider av och dels av kronisk bihåleinflammation som drabbar ca 10 procent.

Stor undersökning 

– I stora enkätundersökningar rapporterar patienter med nästäppa att de har dålig sömnkvalitet och är dagsömniga. Vi tittar nu närmare på de sambanden, berättar Caroline Bengtsson, öra-, näsa- och halsspecialist vid Akademiska Sjukhuset samt doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala Universitet.

”Sömnkvaliteten hos dem visade ingen skillnad jämfört med de kvinnor utan nästäppa.”

Ett stipendium från Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica möjliggör fortsatta doktorandstudier inom Rhinologi, vilket är läran om näsan och bihålornas sjukdomar samt hur de behandlas. Hennes forskning påvisar bland annat en skillnad mellan subjektiv och objektiv sömn hos individer med nästäppa.

– I vår första studie av 400 kvinnor fann vi att de som rapporterade nästäppa hade svårt att somna, vaknade ofta och var dagsömniga. Däremot den objektivt uppmätta sömnkvaliteten hos dem visade ingen skillnad jämfört med de kvinnor utan nästäppa. De hade till exempel inte fler sömnapnéer, sämre syresättning eller kortare total sovtid.

I en andra studie analyserades svaren på 26 000 enkäter. Sömnproblem var betydligt vanligare bland individer med kronisk bihåleinflammation jämfört med dem utan och desto fler bihålesymtom desto sämre sömnkvalitet.

Tydligt samband 

I en tioårsuppföljning av 16 000 enkätsvar från fem europeiska länder analyserades individer som inte hade kronisk bihåleinflammation vid starten, men fick det under mätperioden. Analysen är precis avslutad och preliminära data visar ett tydligt samband mellan insjuknandet i kronisk bihåleinflammation samt dålig sömnkvalitet.

”Kanske finns det en variabel som vi hittills inte är medvetna om”

– Nästäppa tycks alltså påverka sömnkvaliteten negativt, men vilka mekanismer som ligger bakom är inte klarlagt. Kanske finns det en variabel som vi hittills inte är medvetna om och som inte mäts.

Det finns kliniska studier som visar att både medicinsk och kirurgisk behandling av nästäppa ger en bättre subjektiv sömnkvalitet.

– Även om det inte finns en entydig forskning som visar på kausala samband är det definitivt värt att försöka bli av med nästäppa om man upplever att sömnkvaliteten är låg, avslutar Caroline Bengtsson.

Nästa artikel