Hem » Astma och allergi » Inomhusmiljöns partikelhalt har stor påverkan på vår hälsa
Luft och lungor

Inomhusmiljöns partikelhalt har stor påverkan på vår hälsa

En kvinna inomhus.
En kvinna inomhus.
avatar

Karl Gustaf Rosén

Fysiolog och barnläkare, samt entreprenör och forskare inom medicinsk teknik

När inomhusmiljöns påverkan på lunghälsan diskuteras fokuserar man ofta på gällande ventilationskrav. Dessa krav reglerar dock främst koldioxidhalten i luften och luftcirkulation. Kraven omfattar inte de skadliga partiklar som finns i luften och som vi människor dagligen andas in.

– Biologiskt aktiva partiklar som påverkar immunsystemet finns i inomhusluften och kan ha stor påverkan på vår hälsa, inte minst för individer som har astma, allergi eller på något annat sätt är extra känsliga. Länge trodde man att kontaktsmitta var den främsta smittokällan i samband med virusinfektioner, men forskning har visat att luftburen smittspridning är vanligt. Detta fastlades i samband med att svininfluensan var aktuell för ett par år sedan, säger Karl Gustaf Rosén, fysiolog och barnläkare samt entreprenör och forskare inom medicinsk teknik, som i många år studerat på just inomhusluft och hur den påverkar våra barns hälsa.

Alla människor har ett barriärskydd mot mikroorganismer och föroreningar via våra slemhinnor. När man vistas i miljöer med torr luft och höga partikelhalter så försämras barriärskyddet genom att det tar längre tid för den vita blodkroppen att ta sig till andningsvägens slemhinna och ta död på viruset eftersom det redan är upptaget med att skydda kroppen från de fina partiklarna. Den torra luften gör även att virus överlever och håller sig luftburet längre. Människor som utsätts för höga halter mycket fina nanopartiklar i inomhusluften riskerar blanda annat ett försämrat blodflöde till vitala organ som hjärna och hjärta.

AirRevival

Efterlyser förändrat regelverk

– I främst storstadsmiljöer råder det som brukar kallas för oxidativ stress, vilket innebär att halterna av partiklar som kan påverka vår hälsa är relativt hög. Som individ kan man dessvärre inte göra så mycket åt utomhusmiljön, men om man anstränger sig för att skapa en sund inomhusmiljön så svarar kroppen ofta väldigt snabbt, säger Rosén.

Han efterlyser ett förändrat regelverk kring ventilation och inomhusmiljö som även tar hänsyn till partikelhalten i luften.

– Det är viktigt att ett reviderat regelverk utgår ifrån evidens, vetenskapligt beprövade slutsatser kring möjligheten att skapa bra inomhusmiljöer utifrån medicinska och fysiologiska aspekter, slår Rosén fast.


Next article