Hem » Astma och allergi » Få rätt utvärdering, riskanalys och behandling
Astma och allergi

Få rätt utvärdering, riskanalys och behandling

Uppemot var femte svensk är drabbad av allergisk rinit, allergi mot exempelvis katt, födoämnen eller pollen med nästäppa, rinnsnuva och nysningar som vanliga symtom.

För patienter med allergisk rinit är det viktigt att dels få sin allergi utvärderad så utförligt som möjligt och dels få tillgång till rätt individuellt utformad behandling som är så effektiv som möjligt för en den enskilda patienten.

”Det är därför viktigt att ta allergisk rinit på högsta allvar.”

– Undersökningar visar att patienter med allergisk rinit ofta uppger att de har sämre livskvalitet än patienter med typ 1 diabetes. Det är därför viktigt att ta allergisk rinit på högsta allvar. Svensk sjukvård genomför ofta breda allergitester där patienten testas för överkänslighet mot uppemot tio olika allergener. Problemet är att resultatet av dessa allergitester inte alltid är kliniskt relevanta, då man mycket väl kan vara positiv utan att det är lika med allergi. Sjukvården bör vara frikostig med att genomföra allergitester men bör fokusera på riktade tester för bästa resultat. Man bör inte genomföra breda allergitester om man inte kan förklara resultatet för patienten, säger Magnus Wickman, forskare och överläkare på barnkliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Ingen lägre åldersgräns för allergitester

En vanlig uppfattning i primärvården är att det inte är lönt att genomföra allergitester på små barn, men Magnus Wickman menar att det egentligen inte finns någon lägre åldersgräns för allergitester. Ett barn som exempelvis får sin allergi konstaterad tidigt i livet kan då om möjligt förebygga mycket besvär genom att undvika allergenet, exempelvis katter eller jordnötter.

”I samband med riskbedömningen analyserar läkaren risken för att en patient ska drabbas av svårare allergiska reaktioner”

– Det är också viktigt att sjukvården genomför riskbedömningar för varje enskild patient. I samband med riskbedömningen analyserar läkaren risken för att en patient ska drabbas av svårare allergiska reaktioner framöver. Många faktorer påverkar riskbedömningen. För ett barn som exempelvis har förkylningsastma och bor i ett hem med katt bör läkaren analysera om barnet har utvecklat allergiantikroppar mot djuret, vilket kan innebära att förkylningsastman kan gå över i allergisk astma. Alla läkare bör fundera kring den individuella riskbilden i samband med allergi, annars riskerar patienten att ordineras omotiverade försiktighetsåtgärder som kan begränsa tillvaron i onödan, säger Magnus Wickman.

Nästa artikel