Hem » Astma och allergi » Ett rökfritt Sverige – inte långt bort
Luft och lungor

Ett rökfritt Sverige – inte långt bort

Kristina Ljungros.
Kristina Ljungros.
Kristina Ljungros. Foto: Jens Sølvberg

Att förbättra hälsosituationen för människor med astma, kol, allergi och att minska risken för lungcancer är möjligt. Ibland kan en mindre lagändring göra stor skillnad.  Den 1 juli fick Sverige en ny lag som innebär att man inte längre får röka på uteserveringar och i andra offentliga miljöer och bara en månad senare visar det sig att många människor tagit steget för att sluta röka. Ett stort steg för allas folkhälsa, både för de som röker och för deras omgivning.

Att sluta röka minskar risken att dö i förtid av hjärtinfarkt och andra hjärt-kärlsjukdomar och rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Varje år insjuknar över 6 000 personer i cancersjukdomar som är relaterade till rökning. Cirka 5 000 personer avlider i cancersjukdom vilket är fler dödsfall än trafikolyckor, narkotika och självmord orsakar tillsammans. Glädjande nog är det dock aldrig för sent att sluta röka då cancerrisken minskar allt eftersom tiden går efter rökstoppet

Redan en månad efter rökstoppet infördes rapporterade apoteken en ökad försäljning av nikotinläkemedel och Folkhälsoguiden i Region Stockholm rapporterade att Sluta röka-linjen har tagit emot 100 fler samtal i juli jämfört med samma period i fjol. En liten lagändring som har stora effekter på människors hälsa.

Att lagstiftning för rökfria miljöer gör skillnad vet vi även från rökförbudet som infördes 2005 som förbjöd rökning på restauranger. Redan efter fyra månader minskade luftvägssymptomen kraftigt hos personal som arbetar inom restaurangbranschen.

Även passiv rökning skadar, det finns ett tydligt samband för risken att utveckla astma, både hos barn och vuxna. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att vart 20:e fall av barnastma i Sverige kan vara relaterat till föräldrars rökning.

Dags för nästa steg

Det är nu dags att ta nästa steg och se över frågan om att slippa andras rök i sin bostad då många lider av passiv rökning från grannar. Dagens lagstiftning är otillräcklig för att skydda mot passiv rökning från grannar i flerbostadshus och radhus. Fall i Miljödomstolar visar att dagens lagstiftning inte är tillräcklig. När ärenden prövats i Hyresnämnder har det visat sig att när någon bryter mot ordningsregler om tillexempel rökfritt i flerbostadshus så håller det inte vid en juridisk prövning. Det gör det svårt för fastighetsägare som på frivillig väg vill införa rökfritt i nya flerbostadshus, det medför även problem för hyresgäster som vill bo rökfritt.

I Finland ändrades Tobakslagen 2017 vilket ledde till att fastighetsägare kan ansöka hos kommunen om att införa rökfritt i befintliga flerbostadshus i de fall då enkla åtgärder inte hjälper så boende ofrivilligt utsätts för passiv rökning från grannar. Detta borde även vara möjligt i Sverige. Bortsett från personer med astma eller annan överkänslighet vill många andra bo rökfritt. En opinionsundersökning visar att 66 procent av befolkningen är positiva till rökfria balkonger i flerbostadshus.


Nästa artikel