Hem » Astma och allergi » Bättre skolmiljö och friskare barn med hjälp av allergironden
Astma och allergi

Bättre skolmiljö och friskare barn med hjälp av allergironden

allergironden studera
allergironden studera
Foto: Rawpixel

Astma- och Allergiförbundet arbetar för ett tillgängligt samhälle för människor med allergisjukdomar. Därför har vi tagit fram ett digitalt verktyg – allergironden – som kan användas för att upptäcka och åtgärda allergirisker i det förebyggande arbetsmiljöarbetet i förskolor och skolor. Allergironden är kostnadsfri, mer information finns på webbplatsen allergironden.se där det även går att registrera ett konto för att svara på frågor.

22 procent av alla barn drabbas

Allergier hos barn ökar och 2011 hade 22 procent av barnen någon läkardiagnosticerad allergi. Enligt Miljöhälsorapport 2013 från Folkhälsomyndigheten har andelen barn med läkardiagnosticerad astma ökat med 50 procent på åtta år – från sex till nio procent. En annan rapport – Allergi i förskola och skola från Socialstyrelsen – visar att trots att allergi är så vanligt saknar många skolor och förskolor ett generellt, förebyggande allergiarbete. Fokus ligger ofta istället bara på enskilda barn med svåra besvär och anpassningar som särbehandlar barnen. Individuella anpassningar för elever med allergi kan vara ett komplement om generella åtgärder inte räcker till, men de får då inte medföra att barn exkluderas.

Visa att du arbetar med allergironden

Förutom att allergironden är en hjälp för förskolor och skolor kan den även vara ett stöd för föräldrar till barn med allergi och som ska välja förskola eller skola. De förskolor och skolor som vill kan välja att synas i en sökbar lista på webbplatsen och på så sätt visa att de arbetar med allergironden. Genom att göra allergironden ökar kunskapen om astma och allergi bland personalen. För att säkerställa en god arbetsmiljö ur allergisynpunkt bör allergironden göras årligen som en del i det löpande arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att de brister som upptäcks följs upp och åtgärdas.

Här finns mer information om allergi i skolan:

Allergirond i förskola och skola; www.allergironden.se

Astma- och Allergiförbundets webbsida; https://astmaoallergiforbundet.se/information-rad/for-personal/

Unga Allergikers webbsida om tillgänglig skola; http://xn--tillgngligskola-4kb.nu/skolpersonal/

Next article